.

.

Олармен б рге аланы алыптастырушы к с порынны к лдер жоспары з рлен п бек т лд ж не осы жоспар бойынша ж мыстар ж рг з лд .

.

.

работ KazRef - работ/Дипломные /"" ант"" К с порынны ж мысын .. технологиясы нег_з_нде компаниясыны бизнес-клиенттер_не сымсыз . работ KazRef - работ/Бизнес жоспар 50/" KazTransComputers".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 КҮНДЕ ЖЕТІСТІК ЖОЛЫН ҚАЛАЙ ТАПТЫМ- жиһаз жасау бизнес жоспар